Địa chỉ: ấp Bình Trung, Xã Bình Trưng, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tiền Giang
Điện thoại: 02733628871
Hotline: 02733628871
 • Võ Thị Ngọc Quyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại hoc sư phạm mầm non
  • Điện thoại:
   0979584372
  • Email:
   c0binhducchauthanh.tiengiang@moet.edu.vn
 • Nguyễn Thị Phi Yến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân sư phạm mầm non
  • Điện thoại:
   0979584372
  • Email:
   c0binhducchauthanh.tiengiang@moet.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Là một giáo viên tiên phong trao phong trào xóa mù chữ thời bao cấp

 • Lê Diễm Lệ Quyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ Y tế
  • Học hàm, học vị:
   Đại hoc Y tế