Trường Mầm non Bình Trưng được thành lập vào năm 2007 theo quyết định số 23/07 UBND huyện Châu Thành