Địa chỉ: ấp Bình Trung, Xã Bình Trưng, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tiền Giang
Điện thoại: 02733628871
Hotline: 02733628871
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mầm non Bình Trưng

ấp Bình Trung, Xã Bình Trưng, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tiền Giang
02733628871
c0binhducchauthanh.tiengiang@moet.edu.vn